Landsogne, skifteprotokol. 1681-1761. Bornholms amt.